Velkommen

Med en alsidig erhvervsbaggrund som psykolog tilbyder jeg rådgivning, psykoterapi, supervision og coaching.

Jeg har særlig ekspertise inden for sorg, kriser og stress, samt det at leve med fysisk sygdom både som patient og pårørende.

Mit fundament er den eksistentielle psykologi, men jeg inddrager andre psykologiske tilgange, hvor det er relevant, f.eks. psykodynamisk teori og positiv psykologi.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og godkendt af Psykologforeningen som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Jeg har tavshedspligt og er underlagt de nordiske etikregler.

Marianne Bache

MB 3